הקמת רשתות

לאחר שנים של פיתוח והקמת רשת יומנגס, ליווי רשתות מובילות בארץ ובעולם, נשמח לסייע לכם להיות המותג הבא בענף המסעדנות:

  • רשת בבעלות לעומת זכיינות
  • מודלים עסקיים
  • הכנות נדרשות לרישות
  • ייעוץ משפטי
  • קישור עם מתחמים מובילים
  • הגדרת הזכיין האופטימלי
  • מיון וקבלת זכיינים
  • הכשרה וליווי
  • ביקורות ופיקוח

גיבוש החזון והדרך

הכנת תוכנית עבודה לרשת

רישות עצמי או מכירת זכיונות

ניהול ופיקוח יחידות מרוחקות